Borg Arkitektur

Danseberget 17

1792 Tistedal

+47 906 43 880

kp@borgarkitektur.no

Våre tjenester

Prosjektering av hele, eller deler av de fleste byggeprosjekt i tiltaksklasse 1-3.
Korrekt dokumentasjon og utforming av tilbudstegninger, arbeidstegninger og som bygget-tegninger for alle typer planer (også situasjons- og utomhusplaner), snitt, fasader, detaljer og skjema. Leietakertilpasninger for utleie av forretnings- og boligarealer.
Gjelder gjennomføring av nybygg, rehabiliteringsprosjekt, tilbygg, påbygg og ombygging.

Inngå i, eller utenfor prosjekteringsteam for alle faser i tiltaket; skisse-/forprosjekt, detaljutforming, utførelse og avslutning.

Oppfølging av byggearbeider på byggeplass med befaring, prosjekterings- og byggemøter.
Oppfølging av reparasjonsarbeider ved forsikringssak (naturskade, annet).

Registrering av eksisterende bygg eller tomteområde.
Dokumentasjon etter avtale.

Uavhengig sidemannskontroll utføres.

Mengdekontroll av utført arbeid mot kontrakt i alle entrepriser.

Utforming av funksjonsbeskrivelse.

Rekonstruksjon av brannskadet eiendom hvor underlag for gjenoppbygging er ukjent eller mangelfull. Dokumentasjon etter avtale.

Utførelse av branntekniske tegninger etter pre-aksepterte løsninger i TEK17 i tiltaksklasse 1-2.
Branntekniske tegninger i tiltaksklasse 3, eller utførelse som fraviker pre-aksepterte løsninger, kan utføres i samarbeid med sertifisert brannrådgiver.

Utforming av alle søknader i tiltaksklasse 2.