Borg Arkitektur

Danseberget 17

1792 Tistedal

+47 906 43 880

kp@borgarkitektur.no

prosjekter - et utvalg referanseprosjekter

Utvalg som viser deltagelse i prosjekter utført som ansatt/innleid i arkitekt- og rådgiverfirma eller i eget firma.

Industri

IVAR IKS

Byggherre: IVAR IKS (Selskap for fellesanlegg til 12 kommuner)
Bygg/ kommune: Gjødselproduksjonsanlegg i Stavanger.
Byggeår: 2014
Bruttoareal: 2 000 m2 nybygg
Oppdrag: Ansatt i Bright Arkitekter AS. Engasjert for detaljprosjektering av arkitektur og bygningsfysikk under tilbudsfase og arbeidstegninger for oppføring av nybygget.

Elkem

Byggherre: Elkem
Bygg/ kommune: Elkem Solar. Silisiumfabrikk for solcellepaneler i Kristiansand
Byggeår: 2008
Bruttoareal: 6 000 m2 ombygging, 16 500 m2 nybygg
Oppdrag: Ansatt i Link Arkitektur AS. Nestleder for disiplinleder arkitekt, vikarierende arkitektkoordinator på byggeplass mot hjemmekontor, oppfølging av byggearbeider på byggeplass, registrering av eksisterende bygningsmasse, medvirkning til detaljprosjektering av arbeidstegninger for arkitektur og bygningsfysikk under oppføring av laboratorium og produksjonsanlegg 3D modellering.

Jacon AS

Byggherre: Jacon AS
Bygg/ kommune: Lager, kontorer, laboratorium. Produksjonsanlegg for isolasjon i ekspandert (EPS) og ekstrudert (XPS) polystyren i Fredrikstad
Byggeår: 1998
Bruttoareal: 5 500 m2 nybygg, tilbygg, påbygg, ombygging
Oppdrag: Ansatt i Veine & Karlsøen AS. Intern prosjekteringsleder. Nybygg lager og kontorer i 2 etasjer. Tilbygg laboratorium og fyrrom. Påbygg ny 3.easje med heis i administrasjonsavdeling. Engasjert for anbudsbeskrivelse, detaljprosjektering av arkitektur og bygningsfysikk under oppføring av byggearbeider. Oppfølging på byggeplass gjennom befaringer og prosjekteringsmøter. Ferdigbefaring.

Kontor-/ lagerbygg

Bama Gruppen

Byggherre: Bama Gruppen
Bygg/ kommune: Bama Nyland syd. Kontorer, kjølelager på Alnabru i Oslo
Byggeår: 2014
Bruttoareal: 45 000 m2 nybygg
Oppdrag: Innleid til annet arkitektkontor for detaljprosjektering av arkitektur og bygningsfysikk og oppfølging på byggeplass. Mengdekontroll av utført arbeid mot kontrakt.

Forretningssenter

Frigaard Eiendom AS

Byggherre: Frigaard Eiendom AS
Bygg/ kommune: Iseveien senter. Forretning-/lege-/helsesenter i Sarpsborg
Byggeår: 2013
Bruttoareal: 6 400 m2 nybygg
Oppdrag: Ansatt i Bright Arkitekter AS. Intern prosjekteringsleder. Engasjert for medvirkning i detaljprosjektering av arkitektur og bygningsfysikk under oppføring av nybygget. Oppfølging på byggeplass gjennom befaringer og prosjekteringsmøter. Leietakertilpasninger for leietakere av legesenter, forretninger og sportssenter.

NITOS AS

Byggherre: NITOS AS
Bygg/ kommune: Prinsensgt. 6. Forretningssenter med p-plasser på yttertak i Moss
Byggeår: 2006
Bruttoareal: 3 700 m2 nybygg
Oppdrag: Ansatt i arkitektavdelingen i Multiconsult AS (i dag Link arkitektur AS) Intern saksbehandler. Engasjert for detaljprosjektering av arkitektur og bygningsfysikk under oppføring av nybygget. Oppfølging på byggeplass gjennom befaringer og prosjekteringsmøter. Leietakertilpasninger for leietakere av forretninger.

Høienhald Invest/Conseptbygg AS

Byggherre: Høienhald Invest/Conseptbygg AS
Bygg/ kommune: Bjørnsonkvartalet. Forretningssenter, leiligheter, kontorer, gangbruer, garasjeanlegg 240 i Moss
Byggeår: 2006
Bruttoareal: 47 000 m2 nybygg, tilbygg, ombygging
Oppdrag: Ansatt i arkitektavdelingen i Multiconsult AS (i dag Link Arkitektur AS). Intern saksbehandler. Engasjert for detaljprosjektering av arkitektur og bygningsfysikk under oppføring av nybygget. Overtatt som saksbehandler i 2006. Oppfølging på byggeplass gjennom befaringer og prosjekteringsmøter. Leietakertilpasninger for leietakere av forretninger.

Løxaveien 5

Byggherre:
Bygg/ kommune: Løxaveien 5. Forretningssenter, bilanlegg, verksteder, salgshall, kontorer i Bærum
Byggeår: 2002
Bruttoareal: 24 000 m2 nybygg
Oppdrag: Ansatt i Veine & Karlsøen AS. Intern prosjekteringsleder. Engasjert for medvirkning i detaljprosjektering av arkitektur og bygningsfysikk inkludert alle hovedtegninger under oppføring av nybygget.

Klokkergårdsveien 32

Byggherre:
Bygg/ kommune: Klokkergårdsveien 32. Forretningssenter i Sarpsborg
Byggeår: 2000
Bruttoareal: 5 600 m2 nybygg

Amfi Borg

Byggherre:
Bygg/ kommune: Amfi Borg. Forretningssenter (Borg Storsenter 1996) i Sarpsborg
Byggeår: 1996-99
Bruttoareal: 22 000 m2 nybygg

Skole

Undervisningsbygg

Byggherre: Undervisningsbygg
Bygg/ kommune: Sinsen skole. Kombinert barne- og ungdomsskole i Oslo
Byggeår: 2011
Bruttoareal: 9 000 m2 ombygging verneverdig bygg
Oppdrag: Ansatt i Link Arkitektur AS. Intern prosjekteringsleder. Oppdragsleder. Registrering av eksisterende bygningsmasse. Utført detaljprosjektering av arkitektur og bygningsfysikk under tilbuds- og ombyggingsfase. Oppfølging på byggeplass gjennom befaringer og prosjekteringsmøter. Mengdekontroll av utført arbeid. Avklaring sluttoppgjør. Utført «Som bygget» dokumentasjon.

Sandnes kommune

Byggherre: Sandnes kommune
Bygg/ kommune: Øygarden ungdomsskole. Ungdomsskole i Sandnes
Byggeår: 2009
Bruttoareal: 5 700 m2 ombygging, 800 m2 nybygg
Oppdrag:Ansatt i Link Arkitektur AS Engasjert for medvirkning i detaljprosjektering av arkitektur og bygningsfysikk under ombygging/ oppføring av nybygg.

Parkeringshus

Høienhald Invest/ Conseptbygg AS

Byggherre: Høienhald Invest/ Conseptbygg AS
Bygg/ kommune: Parkeringshus, forretninger i 6 etasjer i Moss
Byggeår: 2006
Bruttoareal: 15 000 m2 nybygg

Sykehus

Sunnaas sykehus HF

Byggherre: Sunnaas sykehus HF
Bygg/ kommune: Sunnaas sykehus, opptreningssenter på Nesoddtangen.
Byggeår: 2006
Bruttoareal: 2 700 m2 nybygg, ombygging
Oppdrag: Ansatt i Link Arkitektur AS. Engasjert for detaljprosjektering av arkitektur og bygningsfysikk under ombygging/oppføring av bygg. Oppfølging på byggeplass gjennom befaringer og prosjekteringsmøter.

Sykehjem

Moss kommune

Byggherre: Moss kommune
Bygg/ kommune: Sykehjem i Moss
Byggeår: 2007
Bruttoareal: 6 210 m2 nybygg
Oppdrag: Ansatt i arkitektavdelingen i Multiconsult AS (i dag Link Arkitektur AS). Engasjert for medvirkning i detaljprosjektering av arkitektur og bygningsfysikk.

Barnehage

Sarpsborg kommune

Byggherre: Sarpsborg kommune
Bygg/ kommune: Tindlund barnehage i Sarpsborg
Byggeår: 2014
Bruttoareal: 1 200 m2 nybygg
Oppdrag: Ansatt i Bright Arkitekter AS. Intern prosjekteringsleder. Engasjert for medvirkning i detaljprosjektering av arkitektur og bygningsfysikk under oppføring av barnehage. Oppfølging på byggeplass gjennom befaringer og prosjekteringsmøter.

Fredrikstad kommune

Byggherre: Fredrikstad kommune
Bygg/ kommune: Langøyåsen barnehage i Fredrikstad
Byggeår: 2008
Bruttoareal: 1 060 m2 nybygg
Oppdrag: Ansatt i Link Arkitektur AS. Engasjert for detaljprosjektering av alle arbeidstegninger for arkitektur og bygningsfysikk under oppføring av nybygg.

Brannstasjon

Vestfold interkommunale brannvesen IKS

Byggherre: Vestfold interkommunale brannvesen IKS
Bygg/ kommune: Kopstad brannstasjon i Nøtterøy
Byggeår: 2009
Bruttoareal: 2 900 m2 nybygg
Oppdrag: Ansatt i Link Arkitektur AS. Engasjert for detaljprosjektering av arkitektur og bygningsfysikk under tilbudsfase og alle arbeidstegninger for oppføring av nybygget. Oppfølging på byggeplass gjennom befaringer og prosjekterings- møter.

Moss interkommunale brannvesen MOVAR

Byggherre: Moss interkommunale brannvesen MOVAR
Bygg/ kommune: Brannstasjon med brannalarmsentral i Moss
Byggeår: 2003
Bruttoareal: 3 000 m2 nybygg
Oppdrag: Ansatt i arkitektavdelingen i Multiconsult AS (i dag Link Arkitektur AS) Engasjert for medvirkning i detaljprosjektering av arkitektur og bygningsfysikk og alle arbeidstegninger under oppføring av nybygg. Oppfølging på byggeplass gjennom befaringer og prosjekteringsmøter.

Bilanlegg

Bertel O. Steen Eiendom AS

Byggherre: Bertel O. Steen Eiendom AS
Bygg/ kommune: Nyttekjøretøysenter. Verksteder, salgshall for tunge kjøretøy samt kontorlokaler i Lørenskog.
Byggeår: 2003
Bruttoareal: 4 500 m2 nybygg, ombygging
Oppdrag: Ansatt i arkitektavdelingen i Multiconsult AS (i dag Link Arkitektur AS) Intern prosjekteringsleder. Registrering av eksisterende bygg. Engasjert for detaljprosjektering av arkitektur og bygningsfysikk og alle arbeidstegninger under ombygging/oppføring av nybygg. Oppfølging på byggeplass gjennom befaringer og prosjekteringsmøter. HMS-koordinator for prosjekteringen.

Bertel O. Steen Eiendom AS

Byggherre: Bertel O. Steen Eiendom AS
Bygg/ kommune: Bertel O. Steen Telemark. Verksted, salgshall, kontorer i Skien
Byggeår: 2001
Bruttoareal: 5 000 m2 tilbygg, ombygging

Leiligheter

Selvaag Bygg AS

Byggherre: Selvaag Bygg AS
Bygg/ kommune: Lørenparken. Blokkleiligheter 200 av 1500 ny bydel i Oslo
Byggeår: 2006
Bruttoareal: nybygg
Oppdrag: Ansatt i arkitektavdelingen i Multiconsult AS (i dag Link Arkitektur AS) Utleid tilknyttet konstruksjonsavdelingen Selvaag Bygg AS i Oslo. Engasjert for medvirkning i detaljprosjektering av arkitektur, NS-beskrivelser for anbud, mengdeberegning.

Moss og Rygge boligbyggelag

Byggherre: Moss og Rygge boligbyggelag
Bygg/ kommune: Heimdalenga borettslag. 45 leiligheter i 2 etasjes rekkehus i Rygge
Byggeår: 2005
Bruttoareal: 3 000 m2 nybygg
Oppdrag: Ansatt i arkitektavdelingen i Multiconsult AS (i dag Link Arkitektur AS) Intern oppdragsleder, prosjekteringsleder. Engasjert for detaljprosjektering av arkitektur og bygningsfysikk og alle arbeidstegninger under oppføring av nybygg. Oppfølging på byggeplass gjennom befaringer og prosjekteringsmøter. HMS-koordinator for prosjekteringen.

Vinjetunet boligsameie

Byggherre:
Bygg/ kommune: Vinjetunet boligsameie. 34 leiligheter i Fredrikstad
Byggeår: 2005
Bruttoareal: 4 000 m2 nybygg
Oppdrag: Ansatt i arkitektavdelingen i Multiconsult AS (i dag Link Arkitektur AS) Intern oppdragsleder, prosjekteringsleder. Engasjert for detaljprosjektering av arkitektur og bygningsfysikk og alle arbeidstegninger under oppføring av nybygget. Oppfølging på byggeplass gjennom befaringer og prosjekteringsmøter.

Enebolig

Cathrine og Floris Johan Kanbier

Byggherre: Cathrine og Floris Johan Kanbier
Bygg/ kommune: Solveien 10. Enebolig i Rygge
Byggeår: 2013
Bruttoareal: 400 m2 nybygg
Oppdrag: Eget firma KP Consult. Engasjert for detaljprosjektering av arkitektur og bygningsfysikk under oppføring av nybygget.