Borg Arkitektur

Danseberget 17

1792 Tistedal

+47 906 43 880

kp@borgarkitektur.no

Om oss

Firmaets formål er hovedsakelig å medvirke til å løse kapasitets- og bemanningsutfordringer for aktører tilknyttet byggebransjen ved fravær, underbemanning eller toppbelastninger. 

våre naturlige
oppdragsgivere
er

arkitektkontorer, entreprenører, byggmesterfirma, prosjektlederfirma, private- og offentlige eiendomsutviklere og eiendomsforvaltere.

Borg Arkitektur AS har erfaring med kvalitetssystemene MAKS10, utviklet av Arkitektbedriftene, og Fagtorget.no, utviklet av Holte AS. Firmaet benytter i dag kvalitetssystem utviklet av Holte AS for arkitekter og rådgivende ingeniører.

Borg Arkitektur AS har godkjent ansvarsforsikring for arkitekter og rådgivende ingeniører, og har sentral godkjenning for ansvarsrett fra Direktoratet for byggkvalitet.
Sentral godkjenning omfatter tiltaksklasse 2, for prosjektering av arkitektur, bygningsfysikk samt ansvarlig søker for alle tiltak.
Borg Arkitektur AS har meget god erfaring med detaljprosjektering i tiltaksklasse 3, men da som ansatt/ innleid.

For detaljprosjektering og utarbeidelse av arbeidstegninger benyttes primært AutoCAD, og egnede programmer for andre oppgaver.
Daglig leder har ingeniørutdannelse, er medlem av NITO, og har arbeidet med arkitektoppgaver i ca. 28 år gjennom ansettelsesforhold og i eget firma. Eget håndverkerfirma har gitt verdifull erfaring. Allsidig kompetanse er opparbeidet gjennom byggeprosjekter i utførelsesfasen innen prosjektering/ prosjekteringsledelse av arkitektur og bygningsfysikk, blant annet av forretnings-/kontorbygg, bilanlegg, brannstasjoner samt industri, skoler og boliger.

Kompetanseutvikling og løpende etterutdanning, for firmaets ansatte, prioriteres.

Utvalgte referanseprosjekter under «Prosjekt» beskriver erfaring fra deltakelse i prosjekter hovedsakelig gjennomført under ansettelsesforhold i ulike firma. Arbeidsoppgavene er spesifisert.