Borg Arkitektur

Danseberget 17

1792 Tistedal

+47 906 43 880

kp@borgarkitektur.no

Velkommen

Borg Arkitektur AS ble stiftet i 2014, og bygger videre på enkeltmannsforetaket KP Consult, etablert i 1993.

Firmaets visjon er, gjennom kompetanse og engasjement, å utføre alle arkitekt- og ingeniør-oppgaver med forventet resultat for oppdragsgiver – eller bedre.

Ansettelsesforhold i arkitekt- og rådgiverfirma, samt eget firma, har formet solid faglig prosjekteringskompetanse og -rutiner.

moderne_arkitektur

TJEnester

  • Arkitekturprosjektering
  • Oppfølging
  • Registrering
  • Kontroll
  • Prosjekteringsledelse
  • Geografisk område
  • Annet
Prosjekter - se et utvalg referanseprosjekter

Firmaets formål er hovedsaklig...

å medvirke til å løse kapasitets- og bemanningsutfordringer for aktører tilknyttet byggebransjen ved fravær, underbemanning eller toppbelastninger.

Våre naturlige
oppdragsgivere er

arkitektkontorer, entreprenører, byggmesterfirma, prosjektlederfirma, private- og offentlige eiendomsutviklere og eiendomsforvaltere.